Διαδικτυακή συνάντηση με την Natasa Christou από το Gardens of the Future και το Fab Lab Cy

Διαδικτυακή συνάντηση με την Natasa Christou από το Gardens of the Future και το Fab Lab Cy μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural