Εκπαιδευτικό Υλικό/Educational material

How to access course material

Note: Class365 is an ECECT initiative (coordinator of this project) aiming to offer the developed content as open access based on ERASMUS rules. In addition Class365 platform will be constantly updated in the future  including security/interactive and other content.

Τα φιλμάκια που ακολουθούν έχουν οπτικογραφηθει μέσα στα πλαίσια του έργου και τις εκπαιδεύσεις που έχουν γίνει

Use the following link to see a playlist with all training videos (recorded during physical presense in Cyprus and Greece)

Ολες οι παρουσιάσεις που έχουν γίνει (PLAYLIST)  μέσα στα πλαίσια του έργου sustain4rural