Ολοκλήρωσης του Έργου ‘Sustain4Rural’

Πρόσκληση στην Ημερίδα ‘Αειφορία στις αγροτικές περιοχές’ του έργου Sustain4Rural

Πρόσκληση στο 3ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κρήτη.

Tο 4ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κύπρο.

Πρόσκληση στο 4ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κύπρο.

Στην Κύπρο, για συνάντηση με τους εταίρους μας

Tο 3ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κύπρο.

Tο 2ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κρήτη.

Πρόσκληση στο 3ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κύπρο.

Πρόσκληση στο 2ο Εκπαιδευτικό Σενάριο στην Κρήτη

Tο 2ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κύπρο.

Πρόσκληση στο 2ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κύπρο.

Tο 1ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κύπρο.

Πρόσκληση στο 1ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κύπρο.

Συνέδριο Γραφείου Επιτρόπου περιβάλλοντος “Πράσινη Μετάβαση”

Tο 1ο εκπαιδευτικό σενάριο του έργου Sustain4Rural στην Κρήτη.

Πρόσκληση στο 1ο Εκπαιδευτικό Σενάριο στην Κρήτη

Στην Κρήτη, για συνάντηση με τους εταίρους μας

Διαδυκτιακή συνάντηση με το Πολυτεχνείο της Κρήτης

Διαδικτυακή συνάντηση με την Natasa Christou από το Gardens of the Future και το Fab Lab Cy

Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού

Συνάντηση με το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και Έργων στην Περιφέρεια Κρήτης

Επίσκεψη των εταίρων στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Κρήτης

Συνάντηση με τον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου

Συνάντηση με αγροτική ένωση

Συνάντηση με ανάπτυξη ορεινών περιοχών

Συνάντηση με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Συνάντηση με αγροτικές ενώσεις

Συνάντηση με αγροτικές ενώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Kick-off Meeting