Διαδυκτιακή συνάντηση με το Πολυτεχνείο της Κρήτης

Διαδυκτιακή συνάντηση με το Πολυτεχνείο της Κρήτης μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural