Πρόσκληση στην Ημερίδα ‘Αειφορία στις αγροτικές περιοχές’ του έργου Sustain4Rural

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην διαδικτυακή ημερίδα του έργου Sustain4Rural.

Το Sustain4Rural είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

ERASMUS+ με συνεργάτες από την Κύπρο και την Ελλάδα με μεγάλη εμπειρία στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και σχετικών τεχνολογιών. Στόχος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και η διενέργεια εκπαιδεύσεων, για καλές πρακτικές και τεχνολογίες, που μπορούν να έχουν εφαρμογή σε αγροτικές περιοχές.

Το έργο ενδιαφέρει άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε αγροτικές περιοχές όπως αγρότες, ιδιοκτήτες αγροκτημάτων, γεωπόνους, εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, τοπικές αρχές και άλλους σχετικούς φορείς.

Μέρα και Ώρα Ημερίδας: Τρίτη 27 Ιουνίου 2023, 15:00 – 17:30.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσίαση του έργου και των δραστηριοτήτων που έχουν διεξαχθεί καθως και παρουσιάσεις από σχετικούς φορείς και προσκεκλημένους από Κύπρο και Ελλάδα. 

Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής μέσω ZOOM

Για περισσότερες Πληροφορίες και Εισιτήρια: FACEBOOK και ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ