Πρόσκληση στο 1ο Εκπαιδευτικό Σενάριο στην Κρήτη

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «ΜΙΛΕΤΙΑ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, πραγματοποιούν σεμινάριο με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντικά Βιώσιμα Φυτά και Δέντρα». Το πρόγραμμα αφορά κυρίως γεωργούς και γεωπόνους και είναι ΔΩΡΕΑΝ. Την παρουσίαση πλαισιώνουν επαγγελματίες γεωπόνοι και περιβαλλοντολόγοι.

Το Sustain4Rural είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει ως στόχο να εντοπίσει πιθανές ανάγκες για βιώσιμη ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές τόσο στη Κύπρο όσο και στην Ελλάδα (Κρήτη) και παράλληλα μέσω εργαστηρίων και σεμιναρίων να ενημερώσει για πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά σε:

• Κλιματική αλλαγή και γεωργία

• Ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες και ξηρασία

• Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο έδαφος

• Μελισσοκομία στην Κρήτη

• Καλλιέργεια αμπελιού

• Επιλογή περιβαλλοντικά βιώσιμων φυτών και δέντρων

Τοποθεσία: Αρχάνες – Παλιά Ηλεκτρική

Υβριδικά μέσω Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87831180093

Ημερομηνία: Σάββατο 12 Νοεμβρίου, 18:00