Πρόσκληση στο 2ο Εκπαιδευτικό Σενάριο στην Κρήτη

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νερού 💧 (22 Μαρτίου) υλοποιήθηκε την Κυριακή 19 Μαρτίου το δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πλαίσια του έργου Sustain4Rural !