Στην Κρήτη, για συνάντηση με τους εταίρους μας

Στην Κρήτη, για συνάντηση με τους εταίρους μας για το έργο sustain4rural στα πλαίσια του Erasmus+. Δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό για θέματα βιωσιμότητας για κόσμο με περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις στις αστικές περιοχές. Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν την περίοδο Νοεμβρίου – Μαρτίου. ECECT.eu Miletia – Sustainable Social Development Parpounas Sustainability Consultants