Στην Κύπρο, για συνάντηση με τους εταίρους μας

Στην Κύπρο η Miletia – Sustainable Social Development για συνάντηση με τους εταίρους ECECT.eu, Parpounas Sustainability Consultants για την διοργάνωση των τελευταίων εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων στα πλαίσια του έργου Sustain4Rural.

Μείνετε συντονισμένοι για τις ημερομηνίες των ημερίδων και άλλες πληροφορίες του έργου.