Συνάντηση με αγροτικές ενώσεις

Συνάντηση με Ένωση Κυπρίων Αγροτών – ΕΚΑ μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural