Συνάντηση με αγροτικές ενώσεις

Συνάντηση με Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ) μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural