Συνάντηση με αγροτική ένωση

Συνάντηση με αγροτική ένωση μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural