Συνάντηση με ανάπτυξη ορεινών περιοχών

Συνάντηση με την ανάπτυξη ορεινών περιοχών μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural