Συνάντηση με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Συνάντηση με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural