Συνάντηση με τον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου

Συνάντηση με τον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural