Συνάντηση με το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και Έργων στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνάντηση με το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και Έργων στην Περιφέρεια Κρήτης μέσα στα πλαίσια ερευνητικών δράσεων του έργου Sustain4Rural